Pozývame ťa na Evanjelizačnú školu

Od októbra 2017 štartujeme Evanjelizačnú školu. Čo to je a ako bude prebiehať?

Každý jeden z nás má túžbu rásť v poznaní a moci živého Boha. Keď sme prijali Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, narodili sme sa znovu do nového života s Bohom. Prijali sme život a stali sme sa Božími deťmi.  A tak, ako každé dieťa, tak aj my potrebujeme rásť.

Svätý Peter vo svojom druhom liste (3,18) hovorí:  Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Každý jeden z nás je povolaný do toho, aby rástol a každý jeden z nás je zodpovedný za svoj rast. Jedného dňa budeme všetci stáť pred Pánom a budeme sa mu zodpovedať za to, ako sme využili dary a talenty, ktoré nám on odovzdal. Prečítaj si nasledujúce podobenstvo:

 Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok;  jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval.  Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť.  Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva.  Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.  Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.  Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť.  Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva.  Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!  Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje!  Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal.  Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má.  A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Mt 25,14-3

Chcem ťa poprosiť, aby si sa dnes zamyslel nad tým, akým sluhom si ty. Si sluhom, ktorý využíva dary, ktoré dostal, alebo si sluhom, ktorý svoje dary zakopal či už zo strachu, zaneprázdnenosti, alebo obyčajnej ľudskej lenivosti?

Ak chceš byť tým, ktorý v deň súdu prijme odmenu od svojho Pána, je na čase začať rásť v daroch, ktoré ti boli zverené. Či už je to dar evanjelizovať, kázať, viesť modlitbu, alebo slúžiť v daroch a moci Ducha Svätého.

green-chameleon-21532

Preto aby sme ti pomohli rozvinúť dary, ktoré si dostal, začíname Evanjelizačnú školu. Preto, aby sa čo najviac ľudí mohlo zúčastniť a začať rásť, táto škola bude prebiehať formou e-mailovej komunikácie a video-lekcií. Škola bude rozdelená do štyroch základných častí a bude trvať 40 týždňov. Každý týždeň účastníci dostanú emailom jednu video-lekciu v ktorej budú mať študijné materiály na najbližší týždeň.

Prvých 10 lekcií sa budeme venovať OSOBNÉMU RASTU. Táto časť je esenciálne dôležitá. Boh si nás nemôže použiť v moci, ak naše srdce a náš charakter nie sú vyformované a pevné. Preto hneď na začiatku začneme rásť do hĺbky a začneme zapúšťať korene do moci jeho lásky. Po týchto desiatich týždňoch prijmeš pevné základy, na ktorých budeš môcť začať stavať svoj duchovný život. Žiadny problém a žiadna situácia nebude schopná ukradnúť a zničiť to, čo Boh začal v tvojom živote.

Ďalších 10 lekcií sa budeme venovať MODLITBE. Zistíme ako sa člení, ako sa modliť v moci Ducha Svätého, ako viesť modlitbu v spoločenstve. Ako viesť modlitbu chvál a evanjelizačnú modlitbu. Táto časť dáva odpoveď ako sa modliť osobnú modlitbu tak, aby si u seba doma zakúšal vyliatie a moc Ducha Svätého ako nikdy predtým. Takisto sa naučíš, ako viesť modlitbu a chvály v spoločenstve. Naučíš sa ako uctievať Boha v Duchu a pravde.

bench-accounting-49025

Ďalších 10 lekcií sa budeme venovať EVANJELIZÁCII. Tu vstúpime do poznania a skúsenosti skutočnej moci evanjelia. Zistíme, čo znamená ohlasovať Božie kráľovstvo v moci Ducha Svätého. Naučíme sa čo hovoriť, ako hovoriť a ako dosiahnuť to, aby ľudia prijali Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Keď dokončíš túto časť, budeš schopný ohlasovať Božie kráľovstvo komukoľvek a kedykoľvek. Budeš vidieť, ako si ťa Boh používa a prinášať život tam, kde je smrť, svetlo tam, kde je tma a radosť tam, kde je smútok. Staneš sa Božím človekom, ktorého budú nasledovať znamenia, zázraky, uzdravenia a divy kamkoľvek pôjdeš.

V posledných 10 lekciách sa budeme učiť ako KÁZAŤ. Zistíme, aký je rozdiel medzi kázaním, vyučovaním a ohlasovaním. Naučíme sa, ako si pripraviť kázanie a ako kázať s mocou a autoritou. Zakúsiš, čo znamená byť nástrojom v rukách živého Boha. Stratíš strach, neistotu a budeš schopný sa postaviť pred akýkoľvek zástup ľudí na to, aby si im ohlásil Božie slovo.

Ak máš záujem zúčastniť sa evanjelizačnej školy, prihlásiť sa môžeš cez nasledujúci prihlasovací formulár:

Prihlasovanie na ročník 2017/2018 bolo uzavreté 9. októbra 2017