Kurz je pokračovaním tohto ročníka Školy Ezechiel. Sv. Pavol povedal: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali“ (1Kor 14,1). Mnohí ľudia si myslia, že proroctvo je niečo, čo je pre bežného kresťana nedosiahnuteľné. Niečo, čo si Pán používal v Starom Zákone, ale opak je pravdou.

Pavol hovorí, aby sme dychtili po dare proroctva. Na tomto kurze si povieme rozdiely medzi prorokom v Starom a Novom Zákone. Tiež budeme spoznávať spôsoby, ako k nám Boh prehovára. Budeme sa modliť za to, aby bol každý účastník na konci kurzu schopný počuť Boží hlas a slúžiť darom proroctva.

Prihlásiť sa je možné do polnoci 12. júna 2023

Miesto: Komunitné centrum Bučany

Ako sa k nám dostaneš? Viac info tu

Začiatok: piatok 16. jún 2023 o 18.00 hod.
Koniec: nedeľa 18. jún 2023 o 13.00 hod.

Prihlásenie na kurz cez prihlasovací formulár: