Spúšťame prihlasovanie na Kurz Dávid, ktorý je prvým kurzom druhého ročníka Školy Ezechiel. Podmienkou na prihlásenie je, aby účastník mal najprv absolvovaný  Kurz Filip a Kurz Vykročiť (nemusia byť absolvované v rámci našej Školy).

Kurz Dávid je jedinečný kurz zameraný na formáciu srdca človeka. Dávid bol človekom, ktorý miloval Pána a dokázal urobiť úžasné veci pre Boha a pre Izrael. Dokázal zvíťaziť v mnohých bojoch, zároveň však padol a zlyhal v osobnom živote. No i napriek tomu ho Boh pre jeho pokoru a úprimnú ľútosť neopustil a pomohol mu navrátiť sa pred Božiu tvár. V tomto kurze sa budeme učiť, ako mať čisté, dobré a pokorné srdce pred Pánom.

Prihlasovací formulár: