Kurz Kerygma+Svedectvo – prihlasovací formulár

Kurz Svedectvo spolu s kurzom Kerygma sú pokračovaním kurzu Filip.  Obidva kurzy sme spojili do špeciálneho kurzu. Kurz Svedectvo dáva nielen návod, ako správne svedčiť o Bohu, ale aj roznecuje srdce veriaceho, aby sa stal ozajstným svedkom Pánovho zmŕtvychvstania.

Kurz Kerygma zase predkladá základné prvky týkajúce sa toho ČO hlásať, PREČO hlásať a AKO hlásať. Pokladá veľmi dôležitý biblický základ a je úvodom k dlhšiemu kurzu Pavol, ktorý v rozšírenej forme učí ako ohlasovať Krista jednoducho, plodne a kreatívne

Miesto: Farnosť Križovany nad Dudváhom
Začiatok: piatok 26. máj o 18.00 hod.
Koniec: nedeľa 28. máj o 13.00 hod.