2 percentá

2% nám môžete venovať prostredníctvom Občianskeho združenia Samech.

Aj týmto rozhodnutím môžete priamo podporiť novú evanjelizáciu v širšom okolí mesta Trnava:
– výstavbu evanjelizačného centra, ktoré chce pomáhať rodinám, mladým, ale aj chudobným a osamoteným ľuďom;
– evanjelizačné kurzy a stretnutia

Formujeme novú mentalitu a spoločnosť. Vďaka väčším stretnutiam, ktoré organizujeme počas roka sa snažíme prinášať posolstvo Evanjelia dnešnému človeku.

Ak sa rozhodnete poukázať svoje 2%, podporíte aktivity, ktoré sú zamerané na evanjelizáciu a formáciu každého človeka. Podporíte nové výrazy, prostriedky a formy, ktoré sú veľmi potrebné na ohlasovanie Ježiša Krista v súčasnom svete.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie:

samech_2017_CAPS_IK

2%letak