Aktivity

Každý utorok v párny týždeň o 19.00 hod. – Worship night v Bučanoch pri Trnave.

Pozývame ťa na pravidelné stretnutia v Bučanoch pri Trnave s názvom Worship night (večer uctievania). Dvojhodinové stretnutie pozostáva z modlitby chvál, svedectva a krátkej témy.  Tešíme sa na teba každý druhý utorok o 19.00 hod. v Komunitnom centre v Bučanoch.
Viac info, ako sa k nám dostaneš nájdeš tu.
Kedy je párny a nepárny týždeň? Skontrolujete si to v kalendári na tomto linku.

Kurzy a stretnutia:

3. – 5. júna 2022  Kurz Filip Sladkovičovo
Piatok, 3. júna 2022 Evanjelizačné stretnutie Kuzmice
Streda, 8. júna 2022 Prorocká služba Bučany
10. – 12. júna 2022   Kurz Filip pre rodiny CZ
Streda, 15. júna 2022  Modlitba príhovoru Bučany
Piatok, 17. júna 2022  Evanjelizačné stretnutie Kuzmice
Streda, 22. júna 2022 Prorocká služba Bučany
Streda, 29. júna 2022  Modlitba príhovoru Bučany
Piatok, 1. júla 2022 Evanjelizačné stretnutie Kuzmice