Aktivity

Upozornenie: Pre pandémiu Covid 19 sú aktivity  Školy Ezechiel zatiaľ posunuté na neznámy termín. Worship Night je od 18.5. 2021 opať každý párny utorok. 

Chválové stretnutia:

Každý utorok v párny týžden o 19.00 hod. – Worship night v Bučanoch pri Trnave. Od 18. mája 2021 je Worship Night znova otvorený pre verejnosť.

Pozývame ťa na pravidelné stretnutia v Bučanoch pri Trnave s názvom Worship night (večer uctievania). Dvojhodinové stretnutie pozostáva z modlitby chvál, svedectva a krátkej témy.  Tešíme sa na teba každý utorok v párny týžden o 19.00 hod. v Komunitnom centre v Bučanoch.
Kedy je párny týžden? Skontroluj si to tu
Viac info, ako sa k nám dostaneš nájdeš tu.

Kurzy a stretnutia:

 

CZ – Kurz Filip Kroměříž pre birmovancov :  5.11.- 7.11.2021
CZ – Evanjelizácia Ostrava : 20.11.2021
BUČANY – Kurz Filip  : 26.11 – 28.11.2021
BUČANY – Kurz ako kráčať v Božej prítomnosti28.01 – 30.01.2022
BUČANY – Kurz ako kráčať v Božej moci25.03 – 27.03.2022
BUČANY – Kurz žiť život vo svätosti27.05. – 29.05.2022
BUČANY – Kurz slúžiť v láske a v pomazaní15.07. – 17.07.2022