Aktivity

Každý utorok v párny týždeň o 18.15 hod. – Worship night v Bučanoch pri Trnave.

Pozývame ťa na pravidelné stretnutia v Bučanoch pri Trnave s názvom Worship night (večer uctievania). Dvojhodinové stretnutie pozostáva z modlitby chvál, svedectva a krátkej témy.  Tešíme sa na teba každý druhý utorok o 18.15 hod. v Komunitnom centre v Bučanoch.
Viac info, ako sa k nám dostaneš nájdeš tu.
Kedy je párny a nepárny týždeň? Skontrolujete si to v kalendári na tomto linku.

Kurzy a stretnutia:

Noc zázrakov/ piatok 24. marec 2022

Špeciálne chválové stretnutie zamerané na modlitbu za uzdravenie a oslobodenie. Uskutoční sa vo veľkej miestnosti v Komunitnom centre v Bučanoch o 18.00. Ako špeciálny hosť nás chválami bude sprevádzať kapela GedeOn z Valašských Kloboukov a slovom a modlitbou Peter Lipták. Viac info tu.

Kurz Filip / 31. marec – 2. apríl 2023

Kurz Filip je víkendovým stretnutím, ktoré je určené pre všetkých ľudí, ktorí chcú zakúsiť Boha. V dnešnom svete je mnoho ľudí, ktorí o Bohu počuli, ale len málo tých, ktorí sa s ním aj skutočne stretli. Tento kurz nie je o vyučovaní, ktoré ti poskytne nové informácie o Bohu, ale je mocnou skúsenosťou, ktorá premení tvoj život, tvoju myseľ a tvoje srdce. Na kurze Filip budeš môcť zakúsiť, že Ježiš Kristus je ten, ktorý premohol smrť, vstal zmŕtvych a žije. Pre prihlásenie klikni sem.

 

Kurz Ako kráčať v Božej moci / 21.-23. apríl 2023

Kurz je pokračovaním predchádzajúcich kurzov. Je zameraný na získanie a udržanie si osobnej skúsenosti Turíc. Naučíme sa, ako vstupovať do Božej prítomností počas osobnej modlitby a ako kráčať v moci Ducha Svätého. Zároveň sa budeme modliť, aby sa Ježišove slová: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16, 17-18), stali realitou v našich životoch. Kurz je súčasťou Školy Ezechiel, viac info tu.

Kurz Proroctvo / 16.-18. jún 2023

Sv. Pavol povedal: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali“ (1Kor 14,1). Mnohí ľudia si myslia, že proroctvo je niečo, čo je pre bežného kresťana nedosiahnuteľné. Niečo, čo si Pán používal v Starom zákone, ale opak je pravdou. Pavol hovorí, aby sme dychtili po dare proroctva. Na tomto kurze si povieme rozdiely medzi prorokom v Starom a Novom zákone. Tiež budeme spoznávať spôsoby, ako k nám Boh prehovára. Budeme sa modliť za to, aby bol každý účastník na konci kurzu schopný počuť Boží hlas a slúžiť darom proroctva. Kurz je súčasťou Školy Ezechiel, viac info tu.