Prihlasovanie na Kurz Šalamún spustené

Kurz Šalamún je kurzom druhého ročníka Školy Ezechiel, ktorý je zameraným na múdrosť, nie však na múdrosť tohto sveta, ale tajomnú Božiu múdrosť, ktorá vychádza z jeho srdca. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom a preto v intenzívnej atmosfére modlitby a bázne pred Pánom, si budeme žiadať to, čo si žiadal Šalamún, teda múdrosť, ktorá presahuje ľudské poznanie.

V Gabaone sa Pán v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a Boh povedal: “Žiadaj si, čo ti mám dať!” Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?” Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. 1Kr 3,5

Podmienkou na prihlásenie je, aby účastník mal najprv absolvovaný  Kurz Filip a Kurz Vykročiť (nemusia byť absolvované v rámci našej Školy).

Prihlasovací formulár: