Škola Ezechiel

Program Školy Ezechiel

Cieľom evanjelizačnej školy Ezechiel je poskytnúť človeku kresťanskú formáciu, aby aktivitou a rozvíjaním svojich schopností, vedomostí a talentov pomáhal pri evanjelizácii v Cirkvi i mimo nej. Absolventi by mali mať horlivosť a byť schopní evanjelizovať vo svojom okolí.

V priebehu štvorročného plánu budú ponúknuté kurzy, ktoré patria medzi najväčšie bohatstvá školy, pretože pomáhajú aplikovať Božie pravdy efektívne a priamo do nášho každodenného života.
Spomínaný štvorročný plán bol už úspešne aplikovaný v mnohých krajinách po celom svete.
Vedúcimi kurzov budú akreditovaní lektori v oblasti kerygmatickej formácie.

Celý program a víziu školy predstavuje Matej v tomto dlhšom videu:

Účastník by mal absolvovať všetky kurzy v rámci jednej triedy, tak ako je to rozpísané v nasledujúcom pláne:

PLÁN PRVEJ TRIEDY ŠKOLY EZECHIEL 2019 – 2022

1. Ročník

1. 10. – 12.5. 2019 Kurz Filip
2 6. – 8. 9. 2019 Kurz Svedectvo
3. 8. – 10.11. 2019 Kurz Osobná modlitba
4. 17. – 19.1. 2020 Kurz Izaiáš
5. 6. – 8.3. 2020 Kurz Kerygma
6. 3. – 12.7. 2020 Kurz Pavol

2. Ročník

6. 6. – 8.11. 2020 Kurz Jozue
7. 15. – 17.1. 2021 Kurz Komunita
8. 12. – 14.3.2021 Kurz Emauzy
9. 7. –  9.5. 2021 Kurz Ježiš v štyroch evanjeliách
10. 6. –  11.7. 2021 Kurz Ján

3. Ročník

11. 12. – 14.11.2021 Kurz Tajomstvo Pavla
12. 11. – 13.2.2022 Kurz Mojžiš
13. 13. – 15.5.2022 Kurz Dom modlitby

4. Ročník

6. – 12. júl 2023 – Kurz Metodológia tvorby kurzov
Absolventi vedú kurzy pre 1. ročník aktuálnej triedy

Zameranie

Osobný rast – účinná evanjelizácia s mocou – formácia učeníkov – rozvoj talentov – tvoje miesto v cirkvi – služba s pomazaním – spoločenstvo prijatia

 → identita – sebapoznanie a sebaprijatie
 → orientácia – základné pravdy evanjelia žité v komunite a v priateľstve
 → učeníctvo – moje miesto v cirkvi a v spoločenstve
 → nová evanjelizácia – ako hlásať Krista novými výrazovými prostriedkami

Trvanie a forma

Dĺžka trvania: 4 roky
Forma: trojdňový blok (víkend) 4-5x za rok; dlhší kurz na konci ročníka
Trojdňový blok:
• piatok – budeme začínať večer okolo 18:00
• sobota (celý deň)
• nedeľa – budeme končiť obedom
Viacdňový blok:
Na konci každého ročníka je dlhší kurz na ukončenie daného ročníka v trvaní 5 až 10 dní.
Strava bude zabezpečená. Na kurze je možnosť ubytovania.

Podmienka absolvovania: Účasť na celom a každom kurze v rámci programu jednej triedy. Pri vymeškaní niektorého z kurzov bez vážnej príčiny študent nebude môcť pokračovať s ostatnými účastníkmi v danej triede, ale bude musieť počkať do ďalšieho roka, kedy sa daný víkendový kurz otvorí pre ďalší ročník a v škole už bude pokračovať s touto triedou.
Miesto konania kurzov:

Komunitné centrum v Bučanoch

Bučany 591, 919 28 Bučany

Miesto je dobre dostupné pravidelným autobusovým spojom z Trnavy. Podrobné informácie ako sa k nám dostať nájdeš tu.

Príspevok na víkendový kurz: 45 €. V cene je zahrnutá strava na celý víkend a náklady spojené s usporiadaním kurzu. (Možnosť individuálneho konzultovania, aby financie neboli prekážkou).