Škola Ezechiel

Program Školy Ezechiel

Cieľom evanjelizačnej školy Ezechiel je poskytnúť človeku kresťanskú formáciu, aby aktivitou a rozvíjaním svojich schopností, vedomostí a talentov pomáhal pri evanjelizácii v Cirkvi i mimo nej. Absolventi by mali mať horlivosť a byť schopní evanjelizovať vo svojom okolí.

V novej reštartnutej verzii Školy pre rok 2022/2023 sú ponúknuté kurzy, ktoré patria medzi najväčšie bohatstvá školy, pretože pomáhajú aplikovať Božie pravdy efektívne a priamo do nášho každodenného života.

Prihlásenie na ročník 2022/2023 je možné do 10. októbra 2023.

Harmonogram ročnej formácie – pilotný projekt Školy Ezechiel verzie 2.0 pre rok 2022/2023

Kurz Filip / 14. – 16. október 2022

Kurz je otvorený pre všetkých účastníkov školy, pre tých ktorý kurz Filip ešte nerobili, ale aj pre tých ktorí sa ho už zúčastnili. Účasť je odporúčaná pre všetkých, je dôležité, aby sme sa spoznali. Na tomto kurze zakúsime konkrétnu a premieňajúcu lásku Boha Otca skrze obetu jeho Syna Ježiša Krista. Tiež sa budeme modliť za mocné vyliatie Ducha Svätého na každého jedného z nás.

Kurz Vykročiť / 2. – 4. decembra 2022

Kurz Vykročiť  je pokračovaním kurzu Filip. Na tomto kurze sa zameriame na základy kresťanského života, zistíme čo znamená narodiť sa z vody a Ducha. Pochopíme, ako kráčať v novom živote, ktorý sme získali v Kristovi a prejdeme si základy duchovného rastu. Na konci tohto kurzu budeš mať jasnú víziu duchovného rastu pre tvoj život, budeš schopný urobiť konkrétne kroky, ktoré nás posunú vpred vo vzťahu s Pánom.

Kurz Ako rozlomiť okovy / 17 – 19. február 2023

Tento kurz je zameraný na mocné a úplné oslobodenie od akéhokoľvek útlaku diabla v našich životoch a rodinách. Počas kurzu sa zameriame na to, aby sme pochopili taktiky, ktoré diabol využíva na to, aby nás dostal do okov hriechu a spútania, alebo nás v nich udržal. Zameriame sa na to, aby sme v každej oblasti nášho života zakúsili úplné oslobodenie a aby sme sa v tejto slobode naučili žiť.

Kurz Ako kráčať v Božej moci / 21. – 23. apríl 2023

Kurz je pokračovaním predchádzajúcich kurzov. Je zameraný na získanie a udržanie si osobnej skúsenosti Turíc. Naučíme sa, ako vstupovať do Božej prítomností počas osobnej modlitby a ako kráčať v moci Ducha Svätého. Zároveň sa budeme modliť, aby sa Ježišove slová: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16, 17-18), stali realitou v našich životoch.

Kurz Proroctvo / 16. – 18. jún 2023

Sv. Pavol povedal: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali“ (1Kor 14,1). Mnohí ľudia si myslia, že proroctvo je niečo, čo je pre bežného kresťana nedosiahnuteľné. Niečo, čo si Pán používal v Starom zákone, ale opak je pravdou. Pavol hovorí, aby sme dychtili po dare proroctva. Na tomto kurze si povieme rozdiely medzi prorokom v Starom a Novom zákone. Tiež budeme spoznávať spôsoby, ako k nám Boh prehovára. Budeme sa modliť za to, aby bol každý účastník na konci kurzu schopný počuť Boží hlas a slúžiť darom proroctva.

 

Zameranie

Osobný rast – účinná evanjelizácia s mocou – formácia učeníkov – rozvoj talentov – tvoje miesto v cirkvi – služba s pomazaním – spoločenstvo prijatia

 → identita – sebapoznanie a sebaprijatie
 → orientácia – základné pravdy evanjelia žité v komunite a v priateľstve
 → učeníctvo – moje miesto v cirkvi a v spoločenstve
 → nová evanjelizácia – ako hlásať Krista novými výrazovými prostriedkami

Trvanie a forma

Dĺžka trvania: 1 rok
Forma: trojdňový blok (víkend) 5 kurzov za rok
Trojdňový blok:
• piatok – budeme začínať večer okolo 18:00
• sobota (celý deň)
• nedeľa – budeme končiť obedom
Miesto konania kurzov:

Komunitné centrum v Bučanoch

Bučany 591, 919 28 Bučany

Miesto je dobre dostupné pravidelným autobusovým spojom z Trnavy. Podrobné informácie ako sa k nám dostať nájdeš tu.

Príspevok na víkendový kurz: 50 €. V cene je zahrnutá strava na celý víkend a náklady spojené s usporiadaním kurzu. (Možnosť individuálneho konzultovania, aby financie neboli prekážkou).