Prihlasovanie na Kurz Kazateľ spustené!

Spúšťame prihlasovanie na Kurz Kazateľ, ktorý je druhý kurzom druhého ročníka Školy Ezechiel. Podmienkou na prihlásenie je, aby účastník mal najprv absolvovaný  Kurz Filip a Kurz Vykročiť (nemusia byť absolvované v rámci našej Školy).

Kurz Kazateľ je kurzom, ktorý premení tvoj spôsob ohlasovania a kázania evanjelia. Na tomto kurze sa budeme učiť, ako ohlasovať Božie slovo s mocou, silou a ohňom Ducha Svätého. V tvojich slovách je moc budovať a ničiť, stavať a búrať, oživovať a umŕtvovať. Na kurze Kazateľ sa naučíme používať naše slová v súlade s Božím plánom pre náš život a pre život v našich spoločenstvách.

Z ovocia svojich úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím. Prís 18,20

Prihlasovací formulár: