Kurz Ako kráčať v Božej moci – kapacita na ubytovanie naplnená

Kurz je pokračovaním predchádzajúcich kurzov. Je zameraný na získanie a udržanie si osobnej skúsenosti Turíc. Naučíme sa, ako vstupovať do Božej prítomností počas osobnej modlitby a ako kráčať v moci Ducha Svätého.

Zároveň sa budeme modliť, aby sa Ježišove slová: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16, 17-18), stali realitou v našich životoch.

Podmienkou na prihlásenie je, aby účastník mal najprv absolvovaný  Kurz Filip a Kurz Vykročiť (nemusia byť absolvované v rámci našej Školy).

Kapacita ubytovania je na na tento kurz už vyčerpaná. Na kurz je možné prihlásiť sa len bez ubytovania.

Prihlasovací formulár: