POZÝVAME VÁS NA KURZ FILIP 5. až 7. apríla 2024

Kurz Filip je trojdňový kurz rozdelený do šiestich veľkých tematických okruhov, ktoré sú obohatené názornými skúsenosťami (dynamikami).

Kurz je nazvaný podľa veľkej postavy 8. kapitoly Skutkov apoštolov Filipa: ten totiž „… zvestoval Krista a všetci ľudia boli zaujatí jeho slovami, keď ho počuli…” (porovnaj Sk 8,5-6).

Je vhodný pre každého, kto túži po získaní alebo obnovení skúsenosti spásy v Ježišovi a daru Ducha Svätého. Obsahuje základné biblické pravdy predstavené aktuálnym spôsobom, aby účastník prežil Božiu lásku, vstúpil do hlbšieho priateľstva s Ježišom Kristom a nechal sa povzbudiť silou Ducha Svätého.

Kurz prešiel niekoľkoročným obdobím,  počas ktorého sa preverovala účinnosť jeho obsahu a usporiadanie jednotlivých bodov, ktoré spolu previazané živo a prenikavo zasahujú srdce poslucháčov.Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebuje každý človek osobné stretnutie s Ježišom v Duchu a v otvorenosti priateľstva, prežívaného v spoločenstve.

Tento kurz je zároveň úvodomku všetkým kurzom našej evanjelizačnej školy.

Prihlásenie na Kurz Filip