História Koinonie Ján Krstiteľ

Koinonia Ján Krstiteľ (Koinonia Giovanni Battista) sa rodí na základe silného vyliatia Ducha Svätého, ktoré zakúša v roku 1974 argentínsky kňaz P. Ricardo Argaňaraz. Ten sa krátko nato usadzuje v opustenej horskej osade Camparmò na svahoch vrchu Pasubio v severnom Taliansku. Čoskoro sa k nemu pridáva niekoľko bratov a sestier s pevným odhodlaním nasledovať Pána Ježiša v panenstve pre nebeské kráľovstvo, vo vzájomnom priateľstve a v sile modlitby.

V roku 1978 sa kryštalizuje základná programová línia komunity – nová evanjelizácia vo svetle Ježišovho vzkriesenia a 1. januára 1979 dochádza v Lorete k jej oficiálnemu založeniu.
Počas ďalších rokov rastu komunita postupne prijala federatívne usporiadanie, ako aj cirkevno – kánonický status súkromného združenia veriacich. Jej pôsobenie tak súhrne charakterizuje princíp KeKaKo, vyjadrujúci tri kľúčové evanjelizačné akcenty podľa Ježišovho slova z Jn 15,16:

„Ustanovil som vás, aby ste išli (hlásať kerygmu) a niesli ovocie (mocou chariziem) a vaše ovocie, aby zostalo (v podobe spoločenstva, koinonie).“

photo-1443916765281-9937110585db

Ústredným bodom vízie komunity a súčasne aj jej základnou bunkou je „Dom modlitby„: spoločenstvo spojené silným putom priateľstva, prežívajúce modlitbu pod mocným pôsobením Ducha Svätého a svedčiace o radosti vytryskujúcej z Kristovho vzkriesenia.

V nasledujúcich rokoch sa do Koinonie začlenili aj manželské páry s deťmi, ktoré prijali sebe vlastnú formu účasti na jej poslaní, ako aj ďalší ľudia žijúci vo svete.

Celá Koinonia je teda dnes tvorená tzv. komunitami života (bratov a sestier žijúcích v panenstve a zdieľajúcich všetok svoj majetok) a komunitami rodín (kam patria nielen celé rodiny, ale aj slobodní, ovdovelí …).
Spoločenstvo spravidla jednej komunity života a niekoľkých komunít rodín – agapít, vytvárajú tzv. Oázu resp. Realitu. Zväzok týchto Realít konštituuje Federáciu Koinonií Ján Krstiteľ.

Na Slovensku pracujú tri centrá – Oáza Vyšný Klátov v Košickej arcidiecéze, Oáza Sklené v Banskobystrickej a Realita Prešov v Prešovskej diecéze.