Čo je Kurz Filip

Kurz Filip vytvoril v roku 1990 zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ Ricardo Argañaraz, aby v členoch svojej komunity obnovil skúsenosť osobného stretnutia s Ježišom. Je to trojdňový kurz rozdelený do šiestich veľkých tematických okruhov, ktoré sú obohatené názornými skúsenosťami (dynamikami).

Kurz je nazvaný podľa veľkej postavy 8. kapitoly Skutkov apoštolov Filipa: ten totiž „… zvestoval Krista a všetci ľudia boli zaujatí jeho slovami, keď ho počuli…” (porovnaj Sk 8,5-6).

Je vhodný pre každého, kto túži po získaní alebo obnovení skúsenosti spásy v Ježišovi a daru Ducha Svätého. Obsahuje základné biblické pravdy predstavené aktuálnym spôsobom, aby účastník prežil Božiu lásku, vstúpil do hlbšieho priateľstva s Ježišom Kristom a nechal sa povzbudiť silou Ducha Svätého.

Kurz prešiel niekoľkoročným obdobím,  počas ktorého sa preverovala účinnosť jeho obsahu a usporiadanie jednotlivých bodov, ktoré spolu previazané živo a prenikavo zasahujú srdce poslucháčov.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebuje každý človek osobné stretnutie s Ježišom v Duchu a v otvorenosti priateľstva, prežívaného v spoločenstve.