Kurz Kerygma so špeciálnym hosťom Valeriom Svegliatim

Účinnosť hlásania evanjelia závisí v prvom rade na Duchu Svätom a potom na forme hlásania. Naučiť sa správnu formu ohlasovania je potrebné pre každého veriaceho. Kurz Kerygma predkladá základné prvky týkajúce sa toho ČO hlásať, PREČO hlásať a AKO hlásať.

Pokladá veľmi dôležitý biblický základ a je úvodom k dlhšiemu kurzu Pavol, ktorý v rozšírenej forme učí ako ohlasovať Krista jednoducho, plodne a kreatívne.

S potešením oznamujeme, že pozvanie na vedenie tohto kurzu prijal Valerio Svegliati, ktorý je jeden z prvých bratov v Koinonii Ján Krstiteľ a zároveň spolutvorcom viacerých kurzov evanjelizačnej školy. Určite si to nenechajte ujsť.

Kurz Kerygma- 24. – 26. júna  2016 

Miesto: Farnosť Križovany nad Dudváhom
Začiatok: piatok 17.00 hod.
Koniec: nedeľa 13.00 hod.

Miesto kurzu na mape: Odkaz na Google maps

Online prihlasovací formulár: