Januárový kurz Jonatán s Valeriom

Pozývame ťa na tento jedinečný kurz, skrze ktorý sa budeš môcť naučiť, čo je skutočné priateľstvo v Ježišovi.

Kurz povedie Valerio Svegliatti, ktorý je jeden z prvých bratov v Koinonii Ján Krstiteľ a zároveň spolutvorcom viacerých kurzov evanjelizačnej školy. Kurz Svedectvo sa uskutoční vo farnosti Križovany nad Dudváhom 27. až 29. januára 2017.

Miesto: Farnosť Križovany nad Dudváhom
Začiatok: piatok 17.00 hod.
Koniec: nedeľa 13.00 hod.

Miesto kurzu na mape: Odkaz na Google maps

Prihlasovanie na kurz je uzavreté.