Od 1.augusta 2017 bude pravidelné chválové stretnutie s názvom Worship night v novom čase. Budeme začínať už o 18.30 hod. Tešíme sa na teba každý utorok o 18.30 hod. v Študentskom domove Petra Pazmáňa – miestnosť na prvom poschodí. Miestnosť nájdeš na Google maps kliknutím tu.

Worship night je miesto, kde môže prísť ktokoľvek z ulice, aby sa mohol stretnúť s živým Bohom. V Liste Rimanom čítame, že viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova.

Vidíme, že toto slovo sa naozaj účinne realizuje v našich životoch. Cez modlitbu a hlásané slovo sa Pán dotýka vnútra ľudí, ktorý prichadzajú hladní a smädní po jeho prítomnosti.

Tešime sa, že Boh koná nové veci v našich životoch. Boh je dobrý. Príďte sa presvedčiť každý utorok o 18.30 na Worship night.