Worship Night ONLINE – Proroctvo ako duchovný dar

Pravidelný Worship Night v Bučanoch tentokrát bez publika iba ako online verzia. Prednahraté utorok, premiéra štvrtok 15.10. 2020 o 20.00 hod. Pripojte sa k nám v modlitbe a posilnite sa Božím Slovom spolu s nami 🙂