Seminár evanjeliová prosperita – Ako žiť skutočne požehnaný život (5)

Pozrite si záverečnú tému zo Seminára Evanjeliová prosperita. Matej zhrnie celú tématiku a vysvetlí, ako žiť život v ozajstnom požehnaní. Téma odznela na konci apríla na Worship Night a nájdete ju aj na našich podcastoch.