Ročník 2022/2023 sme v Škole Ezechiel počas tohto víkendu odštartovali prvým kurzom.

Čo je Kurz Filip?

Je to trojdňový kurz rozdelený do šiestich veľkých tematických okruhov, ktoré sú obohatené názornými skúsenosťami (dynamikami).

Kurz je nazvaný podľa veľkej postavy 8. kapitoly Skutkov apoštolov Filipa: ten totiž „… zvestoval Krista a všetci ľudia boli zaujatí jeho slovami, keď ho počuli…” (porovnaj Sk 8,5-6).

Jeho hlavným motívom je získanie alebo obnovenie skúsenosti spásy v Ježišovi a daru Ducha Svätého. Obsahuje základné biblické pravdy predstavené aktuálnym spôsobom, aby účastník prežil Božiu lásku, vstúpil do hlbšieho priateľstva s Ježišom Kristom a nechal sa povzbudiť silou Ducha Svätého.

Kurz prešiel niekoľkoročným obdobím, počas ktorého sa preverovala účinnosť jeho obsahu a usporiadanie jednotlivých bodov, ktoré spolu previazané živo a prenikavo zasahujú srdce poslucháčov.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebuje každý človek osobné stretnutie s Ježišom v Duchu a v otvorenosti priateľstva, prežívaného v spoločenstve. Ďakujeme všetkým účastníkom za vytvorenie skvelej atmosfeŕy prijatia a komunity. Tešíme sa na vás na ďalších kurzoch.

Ako to u nás vyzeralo, nájdete v nasledujúcej foto reportáži.

DSC01084

DSC01089

DSC01226

DSC01120

DSC01167

DSC01233

DSC01261

DSC01179