Pozývame vás na Kurz Ako rozlomiť okovy

Výnimočne sme sa rozhodli otvoriť možnosť prihlásenia na Kurz Ako rozlomiť okovy pre všetkých, teda nielen pre účastníkov Školy Ezechiel v ročníku 2022/2023. Vnímame, že tento kurz je dôležitý pre každého kresťana.

Tento kurz je zameraný na mocné a úplné oslobodenie od akéhokoľvek útlaku diabla v našich životoch a rodinách. Počas kurzu sa zameriame na to, aby sme pochopili taktiky, ktoré diabol využíva na to, aby nás dostal do okov hriechu a spútania, alebo nás v nich udržal. Zameriame sa na to, aby sme v každej oblasti nášho života zakúsili úplné oslobodenie a aby sme sa v tejto slobode naučili žiť.

Kapacita kurzu je už naplnená. Ak ste členom Školy Ezechiel a nestihli ste sa  prihlásiť, prosím napíšte spať na emailovú správu, na ktorý vám prišla pozvánka na tento kurz.