Otvárame prihlasovanie na Kurz Ezechiel

Spúšťame prihlasovanie na Kurz Ezechiel, ktorý je posledným kurzom druhého ročníka Školy Ezechiel. Podmienkou na prihlásenie je, aby účastník mal najprv absolvovaný  Kurz Filip a Kurz Vykročiť (nemusia byť absolvované v rámci našej Školy).

Kurz Ezechiel je centrálnym kurzom našej školy. Je zameraný na spojenie poznania jeho Slova so skúsenosťou jeho moci. Na tomto kurze sa preosejú úmysly našich sŕdc, aby ostalo v nás jeho slovo pevne zakorenené a aby sme s čistým a úprimným srdcom konali jeho vôľu a hľadeli na jeho tvár. Kurz Ezechiel oživí a premení naše srdce a spolu s nami oživí a povolá k bytiu mocnú armádu pre nášho Kráľa.

Vzniesla sa nado mňa ruka Pána, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma zôkol-vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté. A riekol mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Odpovedal som: „Pane, Bože, to ty vieš. Povedal mi: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte slovo Pánovo: Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete. Ez 37. 1

Prihlasovací formulár: