Kurzy

Jadrom našej služby sú kurzy Evanjelizačnej školy Ján Krstiteľ. Sú to predovšetkým kurzy: Filip, Svedectvo a Kerygma. Tieto 3 kurzy tvoria prvú etapu formačného programu, ako sa stať ohlasovateľom evanjelia.

Vydaj sa spolu s nami na dobrodružnú cestu stretnutia s živým Ježišom a staň sa svedkom jeho zmŕtvychvstania rovnako, ako prví učeníci. Prvým kurzom, ktorý je úvodom do tejto skúsenosti, je kurz Filip. Absolvent kurzu Filip je ďalej pozvaný na kurz Svedectvo a Kerygma (na poradí absolvovania týchto kurzov nezáleží).

Kurz Filip – Tento kurz je základným kurzom a bránou k ostatným kurzom Evanjelizačnej školy. V súčasnom svete sa o Ježišovi veľa hovorí. Je však možné o ňom nielen počuť, ale aj ho stretnúť ako živú osobu? Ak je pravda, že Ježiš je živý, prečo to vo svojom živote nezakúšam? Kurz Filip je jedinečnou trojdňovou skúsenosťou s živým Bohom, ako nám ho predstavuje Biblia.

Kurz Svedectvo – Kurz Svedectvo spolu s kurzom Kerygma sú pokračovaním kurzu Filip. Prečo by mali prvé kroky veriaceho smerovať k tomu, aby svedčil iným? Ako účinne vydávať svedectvo? Kurz Svedectvo dáva nielen návod, ako správne svedčiť o Bohu, ale aj roznecuje srdce veriaceho, aby sa stal ozajstným svedkom Pánovho zmŕtvychvstania.

Kurz Kerygma – Účinnosť hlásania evanjelia závisí v prvom rade na Duchu Svätom a potom na forme hlásania. Naučiť sa správnu formu evanjelizácie je potrebné pre každého veriaceho. Tento kurz predkladá základné prvky týkajúce sa toho ČO hlásať, PREČO hlásať a AKO hlásať. Pokladá veľmi dôležitý biblický základ a je úvodom k dlhšiemu kurzu Pavol, ktorý v rozšírenej forme učí ako ohlasovať Krista jednoducho, plodne a kreatívne.