Téma: Ako počúvať Pána a ako rozoznať jeho hlas?

Dnes keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebr 4,7

V tomto upršanom čase/nečase viacerí prežívame spontánne únavu a najradšej by sme prespali celý deň. No napriek takému počasiu vieme, že za oblakmi je nádherné počasie, krásne a hrejivé slnko, ktoré nateraz nevidíme.

Niekedy je to tak aj s našim životom. Vieme, že žijeme, ale tam niekde je Boh. Náš život sa nám môže vidieť pochmúrny, ale ten pravý je tam. No napriek tomu veľakrát v Biblii čítame, že sa Boh paradoxne viackrát zjavoval ľuďom v podobe OBLAKU. Hovoril z oblaku hromovým hlasom, či už to bolo s Mojžišom, ktorý vystúpil na Sinaj a zahalil ho oblak a zostúpil nad Izraelitov, alebo to bolo s Ježišom a učeníkmi Petrom, Jakubom a Jánom, ktorý vystúpili na vrch modliť sa.

shah-shah-LAxWiJaxAQE-unsplash

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ Mt 17,4-5

Pán vie prehovoriť k nám práve vo chvíľach, keď nie sme celkom ok, vie prehovoriť v čase aj nečase. Vie mocne prehovoriť práve vo chvíľach, keď je nám ťažko a nevidíme ho.
Ako však počúvať Pána a ako rozoznať jeho hlas?

Pán veľakrát prehovára cez ľudí, dokonca mne osobne sa najviac prihovoril cez neveriacich, neviem prečo, ale naozaj veľakrát. Použije si akéhokoľvek človeka a vie si použiť situácie na to, aby nám niečo odkázal. Prihovára sa cez prírodu, prihovára sa človeku priamo do srdca a mysle. Ako však rozpoznať že je to On?

Strom sa pozná po ovocí Mt 7, 15-20.

Keď sa Pán prihovára, tvoje kroky vždy prinesú ovocie, navyše môžeš vo svojom srdci zažívať veľký pokoj a vieš, že je to v súlade s jeho vôľou, stačí si otvoriť srdce a On bude konať.
Chcem nás preto pozvať, otvoriť si srdcia a počúvať, čo nám Pán hovorí a aký ma s nami plán. Preto nezatvrdzujme svoje srdcia, pretože odpoveď prichádza a Ježiš je tu pre teba aj keď prší, v čase i nečase.

Anton Urbaník