Téma

Téma: Boh nie je policajt

Slavo hovorí o maskách, o Bohu Otcovi a našich pokryvených obrazoch o ňom. Slovo bolo nahraté na pravidelnom stretnutí s názvom Worship night (večer uctievan...