Téma: Si ochotný vstúpiť do nového levelu viery?

Matej hovorí o tom, ako byť rybárom, ktorý skutočne zatiahne na hlbinu. Slovo bolo nahraté na poslednom decembrovom Worship Night v roku 2023.

Worship night (večer uctievania) je pravidelné stretnutie, ktoré sa koná každý utorok v párny týžden o 18.15 hod.

Nájdete ho tiež v podcastovej verzii na Spotify alebo Apple Podcast.