Téma: Bez zmeny nemôže nastať rast

Nefandím zmene len preto, že mám chuť sa zmeniť. Často ide o nepríjemnú oblasť, ktorá so sebou prináša aj osobný vnútorný boj. Pravda je však taká, že ak zostaneme takí, akí sme, nemôžeme sa stať tým, čím chceme byť a akými nás chce Boh, ak zostaneme stále tí istí.

Ak chceš naozaj rásť, je potrebné prijať rast, ktorý sa deje v tvojom živote a vrelo ho privítať, vnímajúc to, že prídu omnoho lepšie veci do tvojho života.

Pamätaj, že život je živým procesom zmeny. Toto je to o čom hovorí Božie slovo, ktoré potvrdzuje, že

my všetci s odhalenou tvárou, hľadíme ako v zrkadle na Pánovú slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. (2Kor 3,18)

Duch Svätý si použije čokoľvek na vyformovanie nášho charakteru a osobnosti podobného, tomu Kristovmu. Pamätajme, že ak chceme niečo, čo sme nikdy nemali, musíme urobiť niečo, čo sme ešte nespravili. Toto je skutočným znakom našej zmeny.

Posielam ti svoje mocné objatie a svoje požehnanie.
Fabrizio Ballanti

Táto téma je súčasťou série prekladov zamyslení od o. Fabrizia