Poznáte typy ľudí, ktorí sa neustále sťažujú? Aj takých, ak ich Pán povolá k niečomu aby urobili, nie sú ochotní to urobiť? Ťažkosťou pre nich je, že nechcú zaplatiť túto cenu za ich slobodu, pretože žijú v strachu. Je pre nich oveľa ľahšie sa sťažovať, akoby mali niečo urobiť.

Tvoja zmena, premena, alebo obrátenie ťa bude vždy niečo stáť. Ak ťa obrátenie a zmena nič nestoja môžeme konštatovať, že to nebolo to pravé obratenie, alebo zmena!

To, akú otázku by sme si mali klásť je otázka: ,,Čo chcem a čo očakávam od môjho života?
Je potrebné byť pripravený, pretože tento náš postoj spôsobuje častokrát rozdiel medzi „ZMENOU – RASTOM,, čo znamená že som pripravený na zmeny po duchovnej, mentálnej a psychickej stránke a ,,ZMENOU – BOLESŤOU,, – ak sa na zmeny vo svojom živote nepripravujem, resp. sa na ne nechcem pripraviť, napriek tomu, že viem, že zmenou budem musieť prejsť.

Ježiš hovorí: „Hľa robím všetky veci nové.“

Zjv, 21,5.

A on ich urobil. Ale stálo ho to veľkú cenu preto, aby si ty a ja mohol žiť šťastne a mal život v plnosti.

Niekto raz povedal: Načo sú mi krídla, keď neviem nájsť odvahu k tomu, aby som letel? Nemaj strach, leť! Boh bude s tebou v každej chvíli a krokoch, ktoré preto urobíš

Posielam ti svoje mocné objatie a svoje požehnanie.
Fabrizio Ballanti

Táto téma je súčasťou série prekladov zamyslení od o. Fabrizia