Téma: Vlažnosť versus svätosť

Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Zjv 3, 15-16.

V tejto téme Matej hovorí, že si povolaný k dokonalosti v Kristovi Ježisovi, úplnej svatosti, teda oddelenosti pre Boha. Slovo bolo nahraté na pravidelnom stretnutí v Bučanoch pri Trnave s názvom Worship night (večer uctievania), ktoré sa koná každý utorok v párny týžden o 18.15 hod.