Téma: Bez bolesti nie je pókanie ozajstným

Valerio v ostatnej téme hovorí o pravom pokáni a o tom, že našou silou neobstojíme, je to možné len s Duchom Svätým.

Slovo bolo nahraté na pravidelnom stretnutí v Bučanoch pri Trnave s názvom Worship night (večer uctievania). Každý utorok v párny týžden o 18.15.

Video: Valerio Svegliati – Bez bolesti nie je pokánie ozajstné